ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดห้องเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 140) 31 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดห้องเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 132) 31 มี.ค. 66
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 129) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 278) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 136) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 140) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 110) 24 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 968) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 743) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 714) 18 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 703) 18 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี สำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ (อ่าน 945) 09 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (อ่าน 768) 09 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 551) 09 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 876) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 732) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ (อ่าน 657) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนหลักสูตร SMT (อ่าน 655) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 614) 06 มิ.ย. 64
แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา (อ่าน 731) 21 พ.ค. 64
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 1781) 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา งดการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 20 พ.ค. 64
มาตรการในวันสอบคัดเลือกและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (อ่าน 546) 13 พ.ค. 64
กำหนดการวันสอบคัดเลือกและวันรายงานตัว ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (กำหนดการใหม่) (อ่าน 581) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 538) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนหลักสูตร SMT ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 497) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 515) 02 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนหลักสูตร SMT ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 517) 02 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 (อ่าน 884) 23 เม.ย. 64
รูปแบบการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 577) 23 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง ให้ครู นักเรียนที่เดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 883) 21 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1501) 17 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1305) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1385) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1461) 16 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง การลดค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1240) 01 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1099) 01 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (รอบที่ 2) (อ่าน 946) 20 เม.ย. 63
"บ้านไร่วิทยาสาร" วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านไร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ฉบับออนไลน์ (อ่าน 828) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 1116) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ SMT (อ่าน 992) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) (อ่าน 824) 20 เม.ย. 63
แจ้งเปลี่ยนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 1145) 18 มี.ค. 63
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 819) 15 มี.ค. 63
ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1437) 09 เม.ย. 62
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1485) 25 มี.ค. 62
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2231) 09 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เข้าร่วมงานมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2561 (อ่าน 1381) 11 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 1253) 25 พ.ย. 61
สรุปตัวแทนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา (อ่าน 1621) 25 พ.ย. 61