ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
101 หมู่ที่ 1   ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
เบอร์โทรศัพท์ 0-5654-6027


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน